facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successtwitter

Strategic HR
Evaluation

Etap 1 z 8

Diagnostyka Strategic HR Evaluation została opracowana, aby wesprzeć w określeniu kierunków rozwoju Twoich kompetencji. Wspólnie z praktykami, trenerami i diagnostami opracowaliśmy zestaw kluczowych pytań, które pomogą Ci zdefiniować Twoje mocne i słabe strony. Wskażemy Ci, w jaki sposób możesz zwiększyć swoją efektywność w budowaniu silnych organizacji w czterech strategicznych wymiarach, tzw. COPS:

  • Culture: kultura organizacyjna, wartości, misja i wizja firmy, kształtowanie przywództwa;
  • Organization: struktura firmy, normy i standardy pracy z klientami, badanie i doskonalenie procesów;
  • People: ludzie, ich ścieżki kariery i rozwoju, talent management, aktualny i docelowy poziom kompetencji, klienci, ich wartości i priorytety;
  • Systems: systemy i oprogramowanie HR, rekrutacja, benefity pozapłacowe, szkolenia online, ocena kompetencji pracowników, komunikacja wewnętrzna, motywacja.

 

Wypełnij ankietę diagnostyczną i odbierz raport:

  • Wypełnienie ankiety zajmie około 7 min. Prosimy o udzielanie szczerych i przemyślanych odpowiedzi, pozwoli to na przeprowadzenie rzetelnej analizy Twoich mocnych i słabych stron;
  • W ostatnim pytaniu poprosimy o podanie adresu mailowego. W ciągu 7 dni od wypełnienia ankiety otrzymasz na niego raport z wynikami badania;
  • W raporcie Twoje wyniki zostaną porównane do średniej dla wszystkich przebadanych osób. Pozwoli to zidentyfikować Twoje słabe i mocne strony;
  • Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych analiz wskazane zostaną priorytety dalszych działań w rozwoju kompetencji.
DCE Platform © 2024