facebookinstagramlinkedinmessage-errormessage-successtwitter

Diagnostyka Liderek Biznesu:
Odwaga Menedżerska

Etap 1 z 8

Wstęp

Diagnostyka Liderek Biznesu: Odwaga Menedżerska to narzędzie umożliwiające weryfikację kompetencji w kluczowych obszarach budowania odwagi w przywództwie. Amerykańska profesorka i badaczka aspektów odwagi Brene Brown zidentyfikowała 4 takie obszary. Wypełnij narzędzie diagnostyczne i sprawdź, jak sobie radzisz na tle innych menedżerek w obszarze budowania wiarygodności w działaniu, wrażliwości przywódczej, zaufania i umiejętności podnoszenia się z porażek.

 

  1. Odważna liderka to ktoś, kto bierze na siebie odpowiedzialność za poszukiwanie potencjału w pomysłach i innych ludziach, a potem z odwagą ten potencjał rozwija.
  2. Odważna liderka nie udaje, że zna odpowiedź na każde pytanie, tylko niezmiennie wykazuje się ciekawością i stara się zadawać właściwe pytania.
  3. Odważna liderka wie, że władza nie jest skończonym zasobem, który należy w jak największym stopniu zachowywać dla siebie. Wie, że władzy można mieć więcej, jeśli się nią dzieli z innymi.
  4. Odważna liderka nie unika trudnych rozmów ani trudnych sytuacji, a kiedy trzeba, potrafi się wykazać wrażliwością.

 

Wypełnij ankietę diagnostyczną i odbierz raport.

  • Wypełnienie ankiety zajmie ok. 7 min. Prosimy o udzielanie szczerych i przemyślanych odpowiedzi, pozwoli to na przeprowadzenie rzetelnej analizy Twoich mocnych i słabych stron.
  • W ostatnim pytaniu poprosimy Cię o podanie adresu mailowego. W ciągu 7 dni od wypełnienia ankiety otrzymasz na niego raport z wynikami badania.
  • W raporcie Twoje wyniki zostaną porównane do średniej dla wszystkich przebadanych osób. Pozwoli to zidentyfikować Twoje słabe i mocne strony w budowaniu odwagi menedżerskiej.
  • Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych analiz wskazane zostaną priorytety dalszych działań w rozwoju kompetencji.
DCE Platform © 2024